Zadzwoń: +48 737 340 752

Aquilo Polska sp. z o.o. (poprzednio E-Zeflin sp. z o.o.) realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

“Budowa mechatronicznego urządzenia do pomiaru poziomu cieczy cechującego się podwyższoną niezawodnością i funkcjonalnością”

Celem projektu jest budowa mechatronicznego urządzenia – ulepszonego czujnika do pomiaru cieczy w trudnych środowiskach użytkowania.

Efektem projektu będzie opracowanie innowacji produktowej w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy w postaci znacznie ulepszonego wyrobu, który Wnioskodawca będzie mógł zaoferować odbiorcom końcowym – mechatronicznego urządzenia – bezprzewodowego ulepszonego czujnika do pomiaru poziomu cieczy w trudnych środowiskach użytkowania.
Prototyp urządzenia będący rezultatem projektu będzie uwzględniał specyfikę funkcjonowania w branży Wnioskodawcy i wymagania klientów Wnioskodawcy oraz będzie możliwy do zastosowania w nowych obszarach wykorzystania o podobnych trudnych środowiskach użytkowania.
Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca będzie mógł wprowadzić do działalności innowację produktową na skalę krajową z realną możliwością implementacji na rynkach zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem rynku USA.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Całkowita wartość projektu: 174 660,00 zł

Wartość dofinansowania: 120 700,00 zł

Okres realizacji: 12/07/2021 – 11/03/2022