Zadzwoń: +48 737 340 752

Dostawa

Jeśli Twoje zamówienie przekracza kwotę 1500 zł dostarczymy do Ciebie produkty bezpłatnie na terenie Polski.
Realizujemy dostawy standardowo na terenie Polski. Prosimy o kontakt jeśli chcesz, żebyśmy dostarczyli Twój produkt poza terytorium Polski.
Masz do wyboru trzy opcje dostawy: kurier, Paczkomat, odbiór osobisty. Koszty możesz sprawdzić w tabeli poniżej.
Obsługujemy zamówienia zarówno za pobraniem, jak i płatne z góry (przedpłata). W tej drugiej opcji możesz dokonać przelewu bankowego lub skorzystać z szybkiej formy płatności przez Tpay (przelew online lub blik).

Kurier DHL
Płatność z góry
19,99 zł
Płatność przy odbiorze
23,99 zł
Paczkomat
Płatność z góry
13,99 zł
Płatność przy odbiorze
Niedostępna
Odbiór osobisty
Płatność z góry
0 zł
Płatność przy odbiorze
Niedostępna

Zwroty

Twój zbiornik znajduje się w zbyt dużej odległości od domu, przez co nadajnik traci sygnał z odbiornikiem? W takim przypadku obowiązuje gwarancja zwrotu pieniędzy. Tak samo jeśli produkt okaże się nietrafiony. Na zwrot masz 14 dni.

Dokonując zwrotu pamiętaj o wypełnieniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Możesz pobrać je tutaj. Wypełniony formularz wyślij do nas elektronicznie na adres: kontakt@aquilo.pl lub dołącz do paczki ze zwracanym produktem.

Zwrot produktu wyślij na własny koszt do Paczkomatu ZRV01M w Zaborowie lub na poniższy adres. Pamiętaj, aby paczka została odpowiednio zabezpieczona.

Aquilo Polska Sp. z o.o.
ul. Graniczna 20,
05-083 Wyględy

Zwrot produktu możesz również dostarczyć do nas osobiście: ul. Graniczna 20, 05-083 Wyględy.

Gwarancja

 1. Gwarant (Aquilo Polska sp. z o.o.) udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Produkty (czujniki Aquilo), zapewnia sprawne działanie oferowanych Produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji.
 2. Gwarancja wynosi 24 miesiące liczone od daty wydania urządzenia kupującemu i obejmuje urządzenia zakupione i używane na terytorium Unii Europejskiej.
 3. Gwarant zapewnia, że usterki powstałe w okresie gwarancyjnym zostaną naprawione lub jeśli naprawa będzie niemożliwa zobowiązany jest wymienić Produkt na wolny od wad.
 4. Bezpośrednie roszczenia gwarancyjne w stosunku do Gwaranta mogą składać jedynie Kupujący, którzy nabyli Produkt od Gwaranta. W pozostałych przypadkach roszczenie gwarancyjne należy składać w miejscu zakupu Produktu.
 5. Z tytułu gwarancji Kupującemu ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Gwaranta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek awarii Produktu. Jedynym zobowiązaniem Gwaranta według tej gwarancji, jest naprawa lub wymiana Produktu na wolny od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.
 6. Gwarant odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, w szczególności:
  – uszkodzenia nie wynikające z wady wyrobu, w szczególności uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku używania Produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa,
  – uszkodzenia wynikłe na skutek montażu niezgodnego z załączoną do Produktu instrukcją,
  – uszkodzenia powstałe z winy użytkownika (np. uszkodzona obudowa, przecięty lub wyrwany przewód zasilający, itp.), w tym wynikłe z braku lub niewłaściwej konserwacji urządzenia lub zaniedbania,
  – uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, w tym długotrwałego zalewania czujnika cieczą,
  – uszkodzenia będące następstwem wcześniej zaistniałej, niezgłoszonej do Aquilo Polska sp. z o.o. i nieusuniętej w skutek zaniechania Kupującego usterki,
  – uszkodzenia powstałe w Produktach, które były przerabiane lub naprawiane w jakikolwiek sposób przez Kupującego lub osobę trzecią,
  – uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej, np. uderzenia pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej, itp.,
  – uszkodzenia powstałe w osprzęcie eksploatacyjnym lub akcesoriach dołączonych do urządzenia, np. elektrycznych materiałach eksploatacyjnych typu baterie, a także w innym wyposażeniu, które ulega zużyciu w normalnym toku eksploatacji,
  – dla czujników ultradźwiękowych uszkodzenia powstałe na skutek osadzania się wilgoci lub innych zanieczyszczeń na sensorach czujnika. W gestii Kupującego jest odpowiednia pielęgnacja urządzenia, w tym usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń lub wilgoci osadzających się na sensorach czujnika, które mogą zaburzać pomiar.
 7. Podstawę do złożenia reklamacji na urządzenie wadliwe stanowi dowód zakupu urządzenia (w szczególności paragon, rachunek, faktura) oraz dostarczenie osobiste lub za pośrednictwem Paczkomatu ZRV01M w Zaborowie reklamowanego produktu do siedziby Gwaranta:
  Aquilo Polska Sp. z o.o.
  ul. Graniczna 20,
  05-083 Wyględy
 8. Reklamowane urządzenia powinny być oczyszczone przez Kupującego zanim zostaną przesłane do siedziby Gwaranta. Serwis może odmówić przyjęcia do naprawy wyrobu nieoczyszczonego lub oczyścić go na koszt Kupującego.
 9. Kupujący zobowiązany jest zapakować urządzenia w taki sposób, aby uniknąć uszkodzeń w czasie transportu urządzenia do siedziby Gwaranta. Aquilo Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie.
 10. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, Aquilo Polska sp. z o.o. zobowiązuje się do naprawy urządzenia w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Gwaranta oraz pokrywa koszty transportu urządzenia przez Paczkomat ZRV01M w Zaborowie. W przypadku odmowy uznania roszczeń, koszty transportu urządzenia do siedziby Gwaranta lub jego zwrotu Kupującemu obciążają Kupującego.
 11. Powyższe warunki gwarancji wyłączają odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi za wady rzeczy, przy czym wyłączenie to nie ma zastosowania do Kupujących będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 12. We wszystkich sprawach nie uregulowanych powyżej zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.